Historie

Logo bij historie

Gezelligheid voorop, altijd al.

In 1966 is de vereniging opgericht als gezelligheidsvereniging, maar al spoedig bleek dat steeds meer leden enthousiaste volleyballers waren. Op dinsdag 9 maart 1966 werd de eerste ontmoeting gerealiseerd in de gymzaal van de RK Meisjesschool aan de Schoolstraat. Later in De Linden en in De Drie Linden. 

Die gymzaal werd gehuurd voor 1 gulden 50 per uur en als je daar licht bij wilde kostte dat 2,50. De verwarming in de winter kostte dan nog eens een gulden extra. De contributie bedroeg toen 1 gulden per week, ter plekke te voldoen en bestemd voor de zaalhuur en de honorering van de gym leidster. Zonder gediplomeerde leiding kon de zaal niet eens gehuurd worden. Welke opleiding als voldoende werden bestempeld, was gespecificeerd in de huurvoorwaarden.

Bij EPVC was dat eerst Ella de Grauw, later Ben Hennekam.

Toen er verhuisd werd naar de sporthal De Linden had EPVC twee heren en twee dames teams, die in de Nevobo recreantencompetitie speelden.

Heel lang heeft Toos Nuiten de hand op de “knip” gehad van de vereniging, wel 35 jaar. Daar na is het in 2002 overgenomen door de huidige penningmeester Han de Graaf. De samenstelling van de club kent een heel aantal oudgedienden. Na het voorzitterschap van dhr. Leendertse, is dat in 1976 overgenomen door Hans Teulings. Deze heeft in nov.2015 het stokje overgedragen aan Theo Lutt.

Hoewel de vereniging een echte Beekse club is, leidt dat niet altijd tot een reactie die je wel zou verwachten als je 25 jaar jubileert. Als de nog zelfstandige gemeente Prinsenbeek om een bijdrage van 650 gulden wordt gevraagd voor het jubileumtoernooi, komt er een toezegging van…….25 gulden. En die komen dan ook nog een biertje drinken………. Op kosten van de vereniging natuurlijk.

De verslagen van de wedstrijden worden gepubliceerd in het informatieblad Modern Prinsenbeek, dat huisaanhuis wordt verspreid. Zeker bij de jubilea 10, 25 en 35 jarig bestaan, wordt daar in dit goed gelezen blad ruime aandacht aan besteed.

Dat was zeker het geval toen in 2006 de Volleybalnacht van Prinsenbeek werd georganiseerd. 21 teams streden om de eer en waren van 18.30 tot middernacht in wedstrijden verwikkeld. Een uiterst sportief en gezellig toernooi.

Van klein naar groot naar klein naar groot

Zoals de meeste verenigingen maakt EPVC ook periodes mee waarin er minder leden zijn. Twee jaar geleden moest er terug geschakeld worden van drie naar twee teams, terwijl er door de komst van 11 spelers van BIER uit Breda in het seizoen 2012-2013 weer met drie teams aan de competitie deelgenomen kon worden.

In 2013 heeft volleybalclub FLITS uit Breda zich bij ons aangesloten en als klap op de vuurpijl hebben, in 2014, de volleyballers van “Tik ‘m aan” uit Breda besloten zich voortaan in te zetten van uit Prinsenbeek. Kortom een samengaan van diverse clubs in een korte tijd.  

In mei 2016 heeft de vereniging haar 50 jarig jubileum gevierd.